• slide_1
 • slide_2
 • slide_3

O firmie

Biuro rachunkowe FORPROFIT zajmuje się kompleksową obsługą firm w zakresie usług księgowych, obsługą spraw kadrowych i płacowych, rozliczaniem dotacji unijnych oraz doradztwem księgowo - rachunkowym.

 

Korzystając z nowoczesnych rozwiązań informatycznych, dbamy o stabilny rozwój biznesu naszych Klientów. Oferujemy współpracę opartą na wiedzy i doświadczeniu poświadczonym Certyfikatem Księgowym wydanym przez Ministra Finansów.

Specjalizujemy się w zakresie świadczenia profesjonalnej obsługi spółek z ograniczoną odpowiedzialnością oraz firm prowadzonych przez osoby fizyczne w formie książki przychodów i rozchodów.
Mamy doświadczenie w prowadzeniu księgowości oraz obsłudze kadr i płac podmiotów zagranicznych. Transakcje zagraniczne: eksport, import, WDT, WNT, wielowalutowość, rozliczanie rachunków i delegacji zagranicznych nie stanowi dla nas problemu.

Głównym obszarem naszych działań pozostaje województwo łódzkie i okolice. Jednak korzystając z najnowszych rozwiązań technologii teleinformatycznych ofertę swoją kierujemy także do firm z innych rejonów Polski.

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z pełną ofertą naszych usług.

Księgowość to nasza profesja

Oferujemy kompleksową obsługę księgową i kadrowo-płacową. Tworzymy wnioski kredytowe i biznes plany. Zapoznaj się z naszą ofertą!

Wsparcie dla nowych firm

Oferujemy doradztwo i pomoc przy zakładaniu firmy oraz wspieramy rozwój promocyjną ofertą cenową przez początkowy okres współpracy.

Oferta dopasowana na miarę

Adresowana do firm, instytucji, osób fizycznych... dostosowana do potrzeb i oczekiwań naszych Klientów. Proponujemy korzystne warunki współpracy i atrakcyjne oferty promocyjne.

Indywidualne podejście

Każdy klient ma inne priorytety i wymaga wyjątkowego podejścia.

Wieloletnie doświadczenie

Dzięki doświadczeniu zdobytemu przez lata wskazujemy naszym Klientom najlepsze rozwiązania i zapewniamy najwyższy standard współpracy.

Rzetelność i uczciwość

To cechy ważne w relacjach biznesowych. Współpraca z naszymi Klientami oparta jest na wzajemnym zaufaniu, profesjonalizmie i terminowości realizowanych usług.

Nowoczesne technologie

Są wsparciem w szybkiej analizie sytuacji i reagowaniu na potrzeby klienta. Usprawniają współpracę i możliwość podejmowania trafnych decyzji.

Optymalizacja podatkowa

Dzięki znajomości aktualnych przepisów podatkowych jest narzędziem rozwoju każdej firmy.

Dostarczamy rozwiązania dostosowane do indywidualnych potrzeb, stawiamy na jakość obsługi i rozwój zawodowy. Przykładamy dużą wagę do sprawnej komunikacji miedzy biurem a Klientem.

Oferta

Księgowość

Obsługa księgowa, dodatkowe usługi księgowe...

Czytaj więcej

Wsparcie przy rejestracji firm

Obsługa księgowa:

 • Prowadzenie ksiąg handlowych,
 • Prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów,
 • Prowadzenie ewidencji przychodów dla celów zryczałtowanego podatku dochodowego,
 • Prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych zarówno dla celów bilansowych jak i podatkowych,
 • Prowadzenie ewidencji zakupu i sprzedaży dla potrzeb podatku VAT (WDT, WNT, WTT, import oraz eksport),
 • Sporządzanie wszystkich wymaganych deklaracji
  • w tym podatku dochodowego od osób prawnych lub fizycznych (CIT, PIT),
  • podatku VAT i podpisywanie ich na mocy pełnomocnictwa, a następnie przekazywanie do odpowiednich urzędów i instytucji,
 • Ustalanie wyniku finansowego,
 • Sporządzanie sprawozdań statystycznych do GUS, PFRON czy INTRASTAT,
 • Badanie poprawności dokumentów pod względem rachunkowym i merytorycznym,
 • Uczestnictwo i reprezentowanie klienta w kontrolach z Urzędu Skarbowego, Urzędu Kontroli Skarbowej, ZUS i innymi instytucjami kontrolnymi.
 • Współpraca z audytorami klienta.

Dodatkowe usługi księgowe:

 • Nadzór księgowy w firmie,
 • Opracowywanie Polityki Rachunkowości,
 • Opracowywanie i modyfikowanie Zakładowego Planu Kont,
 • Sporządzanie oraz szczegółowa analiza sprawozdań finansowych: bilansu,rachunku zysków i strat, przepływów pieniężnych, zestawienia zmian w kapitale własnym,
 • Pomoc przy wdrożeniach systemów finansowo-księgowych.

Kadry i płace

Obsługa kadrowo-płacowa

Czytaj więcej

Kadry i płace

Obsługa kadrowo-płacowa:

 • Przygotowywanie umów, aneksów, porozumień zmieniających, wypowiedzeń oraz innych dokumentów i pism związanych z nawiązaniem i rozwiązaniem stosunku pracy przez pracownika,
 • Przygotowywanie i rozliczanie umów cywilnoprawnych (zlecenia, o dzieło, kontrakty manadżerskie itp.),
 • Kompleksowe prowadzenie bieżącej obsługi kadrowej pracowników,
 • Prowadzenie akt osobowych pracowników,
 • Rozliczanie czasu pracy pracowników,
 • Sporządzanie list płac - naliczanie wszystkich rodzajów wynagrodzeń oraz świadczeń socjalnych,
 • Sporządzanie i wysyłka deklaracji rozliczeniowych ZUS,
 • Sporządzanie i wysyłka deklaracji PIT-11/8B, PIT-40,PIT-4R i innych,
 • Sporządzanie deklaracji oraz prowadzenie rozliczeń PFRON,
 • Przygotowanie raportów RMUA dla ubezpieczonych,
 • Prowadzenie ewidencji urlopowej, zasiłkowej,
 • Sporządzanie świadectw pracy,
 • Rozliczanie świadczeń na rzecz pracowników zgodnie z Kodeksem Pracy i BHP,
 • Reprezentowanie klienta przy kontrolach z Państwowej Inspekcji Pracy, ZUS lub Urzędu Skarbowego.

Dodatkowe usługi kadrowo – płacowe oraz doradztwo:

 • Nadzór kadrowo-płacowy w firmie,
 • Opracowanie Regulaminu Pracy, Wynagradzania, Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych,
 • Przygotowywanie innych umów i dokumentów pracowniczych m.in. umów o zakazie konkurencji, umów o odpowiedzialności materialnej, umów szkoleniowych, umów o podnoszenie kwalifikacji zawodowych itp.,
 • Możliwość współpracy i inspektorem BHP,
 • Przeprowadzenie korekt deklaracji rozliczeniowych ZUS,
 • Sporządzanie raportów i zestawień kadrowo – płacowych,
 • Audyt poprawności naliczania wynagrodzeń i prowadzenia dokumentacji kadrowej.

Biznes plany i analizy finansowe

Biznes plan składa się z między innymi z analizy strategicznej przedsiębiorstwa i jego otoczenia (zazwyczaj jest to analiza SWOT)...

Czytaj więcej

Biznes plany i analizy finansowe

Biznes plan składa się z między innymi z analizy strategicznej przedsiębiorstwa i jego otoczenia (zazwyczaj jest to analiza SWOT), opisu planowanych przedsięwzięć gospodarczych, w tym inwestycyjnych, prognozy sprawozdania finansowego z działalności, a także z prognozy opłacalności projektu inwestycyjnego.

Analiza strategiczna SWOT obejmuje:

 • analizę wewnętrzną przedsiębiorstwa, ukazuje ona mocne i słabe strony przedsiębiorstwa,
 • analizę zewnętrzną, ukazuje obecne i przyszłe szanse i zagrożenia, wynikające z otoczenia przedsiębiorstwa.

Biznes plan stanowi zestaw dokumentów i analiz, ma szerokie zastosowanie w organizacji, jak i poza nią. Służy do oceny opłacalności przedsięwzięcia gospodarczego. Udziela odpowiedzi na pytania, czy planowana inwestycja będzie rentowna i czy pozwoli na spłatę kredytu w przypadku jego zaciągnięcia.
Biznes plan jest dokumentem nieodzownym w celu pozyskania zewnętrznych środków finansowych na realizację działalności gospodarczej, przedsięwzięcia gospodarczego lub przedsięwzięcia inwestycyjnego od innych inwestorów, banków lub z funduszy Unii Europejskiej.

Analizy i opracowania stanowiące zakres naszych usług, określają zmiany zachodzące w firmie. Znajomość ich umożliwi Państwu podjęcie trafnych decyzji i odpowiednich działań we właściwym czasie, aby ustrzec się przed pojawieniem problemów finansowych w przedsiębiorstwie.

Usługi analityczne obejmują zatem opracowanie:

 • budżetu dla przedsiębiorstwa,
 • analizy okresowych przychodów, kosztów, przepływów pieniężnych,
 • rentowności sytuacji finansowo-majątkowej,
 • analizy kosztu kapitału własnego i obcego,
 • analizy kosztów własnych stałych i zmiennych,
 • analizy produkcji: wielkości, struktury, kosztu i sprzedaży,
 • analizy rentowności przedsiębiorstwa: sprzedaży, majątku, finansowej,
 • analizy czynników kształtujących wynik przedsiębiorstwa: produktów, usług, klientów,
 • analizy zatrudnienia i wydajności pracy,
 • analizy wskaźnikowej,
 • oceny płynności finansowej firmy.

Cennik

Z uwagi na specyfikę każdej firmy opłata miesięczna jest ustalana z Klientem indywidualnie. Na jej wysokość mają między innymi wpływ:

 • forma prawna prowadzonej działalności,
 • rodzaj ewidencji księgowych koniecznych dla potrzeb danego rodzaju działalności,
 • ilość dokumentów księgowych w danym miesiącu oraz stopień ich trudności,
 • branża,
 • ilość zatrudnionych pracowników.

Orientacyjne ceny usług księgowych (netto):

Dla samozatrudnionych

od 150 zł

Księga przychodów i rozchodów

od 150 zł

Ewidencja przychodów - ryczałt

od 150 zł

Księgi handlowe

od 350 zł

Kadry - umowa o pracę

Od 50 zł

Kadry - umowa cywilno-prawna

Od 30 zł

Ceny usług dodatkowych ustalamy indywidualnie z Klientem.

Opłata za usługi naliczane są w formie abonamentu na podstawie zadeklarowanej ilości dokumentów bez względu na ilość księgowań. W przypadku przekraczania zadeklarowanej ilości dokumentów zastrzegamy możliwość zwiększenia opłaty za usługę.

Dokumentem jest: faktura, wyciąg bankowy lub raport kasowy dzienny do 10 pozycji, faktura wewnętrzna, delegacja, tabela amortyzacyjna, ewidencja przebiegu pojazdu, lista płac, rachunek, paragon fiskalny, pokwitowanie zapłaty gotówkowej, inne.

Powyższy cennik nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego. Służy jedynie do wyliczenia szacunkowych kosztów współpracy z naszym biurem.

W ramach współpracy oferujemy odbiór dokumentów od Klienta.

Promocje

Dla samozatrudnionych

Cena usługi księgowej zaczyna się za 150 zł netto.

E-Księgowość

Aplikacja i-Faktury24

Aplikacja i-faktury 24 służy do fakturowania, prowadzenia magazynu w sposób szybki i łatwy. Z jej obsługą poradzi sobie każdy. Pozwala na wystawianie dokumentów ON-LINE z każdego miejsca na świecie, gdzie jest dostęp do internetu i drukowaniu ich w miejscu gdzie obecnie znajduje się Klient. Aplikacja współpracuje z wieloma urządzeniami (komputer, telefon, tablet) z dostępem do internetu.

Dostęp do i-Faktury24

Aby korzystać z i-faktur 24 należy skontaktować się z naszym biurem w celu otrzymania unikalnego identyfikatora umożliwiającego logowanie.

Pulpit Menedżera (CDN OPTIMA)

Pulpit menadżera to aplikacja zapewniająca Klientowi dostęp za pomocą internetu do najważniejszych informacji o przedsiębiorstwie. Jest to narzędzie, dzięki któremu kadra kierownicza lub właściciel przedsiębiorstwa, z każdego miejsca na świecie, mają dostęp do danych handlowych i finansowych, podstawowych analiz i raportów zgromadzonych w systemie Comarch CDN OPT!MA. Wśród raportów dostępnych w Pulpicie Menadżera można znaleźć m. in. raport dłużników i wierzycieli, raport rejestru sprzedaży i zakupów, analizę ABC, strukturę wiekową należności i zobowiązań i inne. Wybrane dane mogą być eksportowane do arkusza kalkulacyjnego.
Dane są dostępne na zabezpieczonej hasłem stronie internetowej.

Aktualności

Biuro Rachunkowo-Doradcze FORPROFIT

Biuro:

Centrum Biznesowe Faktoria
ul. Dowborczyków 25 lokal 117B
(budynek B, I piętro)
90-019 Łódź

Siedziba:

ul. Jaworowa 2
95-006 Bukowiec

kom: +48 600-943-033
e-mail: biuro@forprofit.pl

NIP: 879-141-76-85
REGON: 362092421
Nr licencji: 68399/2014

Formularz kontaktowy

Biuro czynne jest od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 15:00.

Możliwe umówienie spotkania poza godzinami pracy lub w siedzibie firmy.